Huisartspraktijk Boas & Valkenburg – Vianen
Ursulinenhof 3 4133 DA Vianen Tel:0347-322388
Header afbeelding

Informatiemiddag Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Zuid / Lekstroom

Op maandagmiddag 11 december is er van 13.30u tot 16.00u een informatiemiddag in de Hoeksteen met als thema ‘Weet u wat u wilt?’, in het kader van praten over de laatste levensfase/het levenseinde.

Hier vindt u de uitnodigingsbrief.

Als u hierbij aanwezig wil zijn kunt u zich aanmelden via de volgende link: Weet u wat u wilt? in Vianen – NPZ Utrecht Zuid of telefonisch via 085-0043088.

Corona vaccinatie 2023 via GGD, niet via huisarts

Vanaf 2 oktober start de najaarsronde coronavaccinaties.

Het RIVM nodigt mensen van 60 jaar en ouder uit. Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen GEEN uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie. Zij kunnen zelf een afspraak maken bij de GGD.

Onder de 18 jaar is vaccinatie veelal niet nodig, maar wel geïndiceerd in geval van een medisch hoog risico. Mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts toch gevaccineerd willen worden, kunnen zelf een afspraak maken bij de GGD.Bewoners van zorginstellingen krijgen de vaccinatie aangeboden in de instelling zelf, maar kunnen zich desgewenst ook laten prikken op een GGD-priklocatie. Thuiswonende mensen die niet in staat zijn om zelf of met hulp naar een GGD-priklocatie te gaan, maar wel een verhoogd risico hebben op ernstig ziek worden door corona, kunnen contact opnemen met de GGD. Zij zullen thuis door een mobiel team van de GGD worden gevaccineerd.Het is tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik te halen. Voor zwangeren en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen, blijft de coronaprik beschikbaar na 2023.

Griep- en pneumokokkenvaccinaties

Op dinsdag 31 oktober bent u welkom voor de jaarlijkse griepvaccinatie (en/of pneumokokkenvaccinatie).

Als u hiervoor in aanmerking komt ontvangt u enkele weken daarvoor een uitnodiging met een tijdstip. Wij verzoeken u vriendelijk om op het in de brief genoemde tijdstip langs te komen. Mocht dit tijdstip echt niet uitkomen dan bent u die dinsdag welkom op een ander tijdstip, u hoeft daarvoor GEEN contact op te nemen met de praktijk.

Als u op dinsdag 31 oktober de hele middag verhinderd bent verzoeken wij u WEL contact op te nemen met onze assistente, bij voorkeur via mail (elle@boasvalkenburg.nl). U kan dan in overleg met de assistente een afspraak inplannen voor de inhaalmiddag vrijdag 10 november, tussen 13.00 en 17.00 uur.

Als u geen uitnodiging hebt ontvangen, maar wel een indicatie voor een griepvaccinatie hebt, dan kunt u contact opnemen met de praktijk.

Onze assistente Maria zal op maandag 30 oktober huisbezoeken afleggen bij diegenen die niet naar de praktijk kunnen komen voor de griepvaccinatie.

Respijtwijzer: informatie voor mantelzorgers en ondersteuning bij terminale zorg

Hier vindt u de nieuwe respijtwijzer, met daarin de mogelijkheden voor respijtzorg in de gemeente Vijfheerenlanden (overzicht van dagactiviteiten, logeermogelijkheden en ondersteuning in de thuissituatie). Hiermee kunnen mantelzorgers zien bij wie zij terecht kunnen om de zorg voor hun naaste tijdelijk over te dragen.

Proxima Terminale Zorg  biedt ondersteuning aan cliënten en hun naasten thuis  tijdens de laatste levensfase. Veel mensen blijven tijdens hun laatste levensfase het liefst in hun eigen woonomgeving. Voor familie  kan het een waardevolle periode zijn om hun dierbare thuis te verzorgen maar tegelijkertijd is het een zware en emotionele periode. Vrijwilligers kunnen de taken van familie tijdelijk overnemen zodat zij even op adem kunnen komen.

De inzet van de vrijwilligers bij mensen thuis is maatwerk. Daarom komt onze coördinator eerst op huisbezoek voor een kennismaking om de zorg af te stemmen. Ook is er overleg met de betrokken thuiszorgorganisatie en eventueel de huisarts.

Patiënten portaal / Uw Zorg Online app

Als u al een Uw Zorg Online registratie heeft via uw vorige huisartsenpraktijk dient u eerst uw oude praktijk in uw portaal of in uw app te verwijderen bij ‘Praktijk verwijderen’ en vervolgens kunt u via ‘Zorgpraktijk toevoegen’ onze praktijk zoeken, selecteren en toevoegen.

Nieuwe huisarts in opleiding per 1 maart 2023

In het kader van haar opleiding van arts tot huisarts zal dokter Trang Nguyen van 1 maart 2023 tot 1 maart 2024 als arts in opleiding tot huisarts in onze praktijk meewerken. Dokter Nguyen werkt onder supervisie van dokter Boas en dokter Valkenburg. Een arts in opleiding tot huisarts heeft de volledige bevoegdheid om de geneeskunde uit te oefenen. Zij heeft haar studie geneeskunde voltooid.

Huisarts in opleiding Emma Folkertsma blijft nog bij ons werken tot 1 juni 2023.

Gesloten voor nieuwe inschrijvingen

Helaas hebben wij onze maximale praktijkgrootte ruimschoots bereikt. Om goede en verantwoorde zorg te kunnen blijven bieden nemen wij op dit moment geen nieuwe patiënten aan. Wij werken niet met een wachtlijst.

Langere wachttijden Huisartsenpost Nieuwegein

Het is druk in de huisartsenpraktijk én op de huisartsenposten. Dit blijft de komende tijd helaas zo: er is een groot personeelstekort en de zorgvraag blijft hoog. Hierdoor lopen de wachttijden op, ook bij de huisartsenpost.

De vraag die dan opkomt is: kan iemand die met spoed een huisarts nodig heeft, deze zorg nog wel op tijd krijgen? Dat lukt ons alleen samen. Als huisartsen zorgen wij ervoor dat de spoedpost open blijft, ondanks het tekort aan collega’s.

Wat we van u vragen is het volgende:

  1. Bel de Huisartsenpost buiten kantoortijden alleen bij echte spoed.

Bekijk – vóór u de spoedpost belt –  www.moetiknaardedokter.nl. U krijgt dan direct advies over de zorg die in uw situatie nodig is.

  1. Begrip en geduld

Als u wordt uitgenodigd om naar de huisartsenpost te komen, kan het zijn dat u daar (lang) moet wachten. Mensen die later binnenkomen, worden soms eerder geholpen. We werken niet op volgorde van binnenkomst, maar kijken continu wie het eerst zorg nodig heeft.

Laten we er samen zorgen dat iedereen de juiste zorg, op het juiste moment kan krijgen.

Veel dank voor uw medewerking!

Bloedafname Saltro (Unilabs) alleen op afspraak!

U kunt alleen op afspraak bloed prikken of materiaal (urine, ontlasting etc.) inleveren bij saltro.

Via de website saltro.nl kunt u een afspraak maken.

U kunt ook telefonisch een afspraak maken op 030-236 11 86 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur).

Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat?

Kijk in de menubalk bij Patiëntenomgeving / Inzage medische gegevens.